Zakaj gojiti energetske rastline?

Razlog za pridelavo in razvoj visoko energetskih rastlin je trajnostni razvoj in zmanjšanje emisij CO2. Evropska unija tudi spodbuja razvoj okolju prijaznih tehnologij, kajti cilj je biti čim manj  odvisen od fosilnih goriv saj le ta postajajo vse dražja. Tudi ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja na evropski ravni spodbuja razvoj verige za preskrbo biomase in pridobivanje toplote iz biomase.

Miskantus predstavlja produkt katerega lahko uporabimo v različne energetske namene, za proizvodnjo toplote in pridobivanje električne energije ter pridelavo bio etanola kot pogonskega goriva.

Vse bolj se miskantus uveljavlja tudi kot industrijska rastlina. Postaja alternativa drugim vrstam surovin, kot sta na primer les, gramoz, plastika,… Izdelki iz miskantusa prihajajo v vsakdanjo rabo in izpodrivajo okoljsko sporne izdelke, kajti proizvodi iz miskantusa so naravni in ne prestavljajo dodatnih okoljskih obremenitev.